Odzyskiwanie danych z dysków twardych (HDD)

Jak prawidłowo pracować z dyskami twardymi

Aby nośnik służył wam jak najdłużej trzeba zapewnić mu optymalne warunki pracy
Powinniście pamiętać o kilku prostych, ale istotnych rzeczach

STABILNE PODŁOŻE
Praca z laptopem i dyskiem przenośnym powinna odbywać się na oczyszczonej i płaskiej powierzchni

UNIKANIE WSTRZĄSÓW
Dotyczy to głównie dysków przenośnych oraz laptopów - przenoszenie sprzętu podczas pracy może doprowadzić do awarii

CIERPLIWOŚĆ
Pamiętajcie o tym, aby zawsze dać urządzeniu chwilę czasu na wyłączenie. Przerwanie transmisji danych lub odłączenie zasilania może spowodować błędy zapisu lub uszkodzenie nośnika

KOPIA BEZPIECZEŃSTWA
Uszkodzeniu może ulec każdy nośnik - pamiętaj więc o wykonywaniu regularnych kopii bezpieczeństwa swoich plików

DOBREJ JAKOŚCI ZASILACZ
Jest niezbędny, zwłaszcza w przypadku komputerów stacjonarnych - stanowi niezwykle istotny element bezpieczniej pracy nie tylko pamięci masowej, ale całego urządzenia

OBSERWACJA
Jeżeli zauważycie jakąkolwiek nieprawidłowość w działaniu waszego komputera, czy to spowolnienie działania, błędy podczas pracy czy też podejrzewacie obecność wirusa należy jak najszybciej zabezpieczyć swoje dane i skorzystać z porad specjalisty

Postępowanie z uszkodzonym dyskiem twardym

Programy do skanowania, naprawy i regeneracji

Nie istnieje program do naprawiania sektorów uszkodzonych fizycznie - tak zwanych bad sektorów. Im dłużej zmuszamy dysk do pracy, czyli odczytu poszczególnych sektorów, nie znając jego stanu technicznego, tym trudniejsze może okazać się późniejsze odzyskiwanie danych. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy elementy czytająco - zapisujące głowicy uległy uszkodzeniu a pracująca głowica jest niepotrzebnie obciążona i ulega dalszej degradacji, lub zniszczeniu uległa powierzchnia talerzy dysku, która w czasie skanowania może być dalej uszkadzana. O ile w pierwszym przypadku rozwiązaniem jest wymiana głowic z dysku dawcy, o tyle uszkodzenie powierzchni talerzy jest nieodwracalne. Jeżeli dysk jest jeszcze w stanie odczytywać dane należy natychmiast wykonać kopię posektorową uszkodzonego dysku na zdrowy nośnik i z niego odzyskiwać dane.

odzyskiwanie-danych-19

Uszkodzona elektronika

W przypadku usterki elektroniki dysku twardego samo jej przełożenie w większości wypadków jest nieskuteczne. Ma to związek z tym, że obecnie produkowane dyski twarde mają na tyle dużą gęstość zapisu danych, że każdy z nich ma przypisane indywidualne parametry pracy zapisane w oprogramowaniu. Po takim zabiegu dysk nie jest w stanie poprawnie skalibrować się do pracy.

odzyskiwanie-danych-21

Klikanie dysku

Usterka często mylona z uszkodzeniem elektroniki. Jednak w większości wypadków dotyczy uszkodzenia głowicy. Głowica podczas pracy unosi się na poduszce powietrznej, efektem tego zjawiska jest wysoka prędkość obrotowa talerzy, a odległość między elementem zapisująco - czytającym a powierzchnią platera wynosi około 1 mikrometra. Usterka głowicy może powstać na skutek zaniku zasilania jak również pochodzić od wszelkich wstrząsów podczas pracy. Elementy czytająco - zapisujące w takim przypadku mogą ulec oderwaniu oraz przyczynić się do zapiłowania powierzchni platerów. Druga często spotykana usterka związana ze wstrząsem lub upadkiem dysku to przyklejenie elementów czytająco - zapisujących głowic do powierzchni talerzy. W takiej sytuacji dysk nie będzie w stanie uruchomić osi napędowej a z dysku dobiegać nas będą niepokojące dźwięki, na przykład cichy pisk. Dysków po takich zdarzeniach lub z podobnymi objawami najlepiej nie uruchamiać.

odzyskiwanie-danych-20

Otwaracie pokrywy dysku

Otwarcie dysku w niesprzyjających warunkach, to jest poza komorą laminarną, jest często popełnianym błędem. I nie chodzi tutaj o błędne twierdzenie, iż wewnątrz tradycyjnego dysku panuje próżnia lub jest w nich specjalny gaz. W dyskach twardych znajduje się powietrze wysokiej czystości, a same dyski są wyposażone w otwory wentylacyjne i filtry. Otwarcie pokrywy w takich warunkach kończy się zabrudzeniem talerzy, a należy pamiętać o wcześniej wspomnianej gęstości zapisu danych - cząstka kurzu, która może być niewidoczna gołym okiem może podczas obrotu talerzy uderzyć w głowicę i uszkodzić ją samą lub zarysować powierzchnię platerów i uszkodzić większą część sektorów. Odzyskiwanie danych po takich domowych zabiegach jest bardzo utrudnione, lub niekiedy w ogóle niemożliwe.
Wracając na moment do informacji jakoby w dyskach twardych znajdował się gaz - tak, od niedawna są produkowane i dostępne w sprzedaży dyski wypelnione helem, tak zwane Helium Hard Drive. Posiadają one dwie pokrywy z czego wierzchnia jest zespolona z korpusem nośnika i jest niedemontowalna.

odzyskiwanie-danych

Przekładanie talerzy dysku

Jest to czynność, którą wykonuje się w ostateczności i tylko wtedy, kiedy niemożliwa jest prawidłowa rotacja platerów, na skutek zatarcia łożysk lub uszkodzenia silnika. Dodatkowo, w dyskach, w których jest więcej niż jeden talerz, należy je unieruchomić względem siebie. Powodem tego jest to, że talerze są odpowiednio zorientowane względem siebie i nawet niewielkie przesunięcie ich w konsekwencji uniemożliwi odczyt i odzyskanie danych na nich zawartych.

odzyskiwanie-danych-15