Odzyskiwanie danych z pamięci USB / SD / mSD

Pamięci przenośne Rekonstrukcja obrazu pamięci w programie VNR Rusolut / Odzyskiwanie danych

Pamięci elektroniczne ze względu na minimalizację wymiarów, dużą prędkość przesyłu danych oraz energooszczędność i brak elementów mechanicznych zyskują z dnia na dzień co raz większą popularność.

Spotykamy je praktycznie we wszystkich urządzeniach przenośnych.
Jednak mobilność oraz stosowane w niej rozwiązania nie pozostają bez wad i one również narażone są na utratę przechowywanej zawartości.

Ze względu na liczbę producentów, urządzeń oraz praktycznie indywidualnych dla nich metod zapisu odzysk danych z tego rodzaju nośników nie jest łatwy.

Rekonstrukcja obrazu pamięci w programie VNR Rusolut / Odzyskiwanie danych
Jeśli chcemy odzyskać dane nigdy nie dokonujemy żadnych operacji zapisu ani formatowania / Odzyskiwanie danych

Uszkodzenia logiczne Jeśli chcemy odzyskać dane nigdy nie dokonujemy żadnych operacji zapisu ani formatowania / Odzyskiwanie danych

Uszkodzenia te, podobnie jak w przypadku innych napędów, dotyczą między innymi uszkodzeń tablicy partycji spowodowanych błędem systemu, działaniem szkodliwego oprogramowania bądź, umyślnym lub nie, działaniem użytkownika.

Najczęstszym objawem opisanych sytuacji jest pusty nośnik lub komunikat systemowy o konieczności sformatowania urządzenia.
Najważniejsze w tej sytuacji to nie formatować urządzenia ani nie przeprowadzać procedur naprawy plików wymuszonej przez system.

Najlepiej w tym wypadku wykonać binarną kopię nośnika celem zabezpieczenia niezmienionej zawartości urządzenia i z niej odzyskiwać dane.

Uszkodzenia fizyczne Pamięć monolityczna typu UFD / Odzyskiwanie danych

Uszkodzenia fizyczne pamięci flash możemy podzielić na dwie kategorie.
Uszkodzenia mechaniczne wtyków USB, które zostały wyłamane z płyty elektronicznej, zimne luty spowodowane wadliwym montażem elementów w fabryce lub wynikające z przegrzania urządzenia oraz uszkodzenia fizyczno-programowe kontrolerów.

O ile w dwóch pierwszych sytuacjach można przeprowadzić naprawę urządzenia i przywrócić je do działania, o tyle w ostatnim wypadku należy zgrać zawartość bezpośrednio z modułu, lub modułów, pamięci a następnie odbudować ją aby nadawała się do logicznej ekstrakcji danych.

Pamięć monolityczna typu UFD / Odzyskiwanie danych
Analizator logiczny / Odzyskiwanie danych

Brak pinout'u technologicznego Analizator logiczny / Odzyskiwanie danych

W przypadku pamięci o konstrukcji monolitycznej konieczny do odzysku danych jest tak zwany pinout technologiczny.
Producenci rozwiązań Data Recvoery udostępniają bogate bazy opracowanych opisów serwisowych takich urządzeń.
Ze względu jednak na bardzo dużą liczbę producentów jak i wersji urządzeń często zdarza się, że pinout ten jest zmodyfikowany a często zupełnie zmieniony..
W takich przypadkach konieczne jest opracowanie nowego opisu.

Proces ten polega na podłączeniu wszystkich dostępnych linii sygnałowych nośnika, odczytanie sygnałów za pomocą analizatora logicznego a następnie ich zdekodownaiu.
Dopiero po odnalezieniu wszystkich niezbędnych linii sygnałowych można wykonać surowy odczyt pamięci i przystapić do odbudowy struktury logicznej.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce wprowadziliśmy do naszej oferty usługę Monolith Pinout Discovery!